dcare logo

Privacybeleid

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen wij persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres of taalvoorkeur.

Wanneer u onze site bezoekt, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mail marketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze site, nieuwe producten en andere updates.

Bij de aankoop vragen wij u om persoonlijke informatie (naam/voornaam/geboortedatum) over de persoon of personen die uw armbandDcare zullen dragen en om wie u het systeem wilt gebruiken. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld en bewaard om de voorwaarden van de "Overlijdensgarantie" te valideren zoals beschreven in onze Cloud Dcare Abonnementsvoorwaarden of voor marketing- en productverbeteringsdoeleinden, maar zal nooit aan derden worden verstrekt/verkocht.

ARTIKEL 2 - TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, producten te kopen, u in te schrijven voor onze abonnementen, ons een vraag te stellen of u in te schrijven voor een van onze opleidingen, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij uw gegevens uitsluitend voor dit doel verzamelen en gebruiken.

Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via info@dcare.be of per post via: Domintell SA rue de la Maîtrise 9, Nijvel 1400, België

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze gebruiksvoorwaarden schendt.

ARTIKEL 4 - WORDPRESS & ODOO

Onze site wordt gehost op OVH en WordPress. Zij bieden ons het online platform waarmee wij u kunnen inschrijven voor onze diensten.

Uw gegevens worden opgeslagen in het Odoo data-opslagsysteem en databases, en in de algemene WordPress applicatie. Uw gegevens worden bewaard op een beveiligde server die wordt beschermd door een firewall.

ARTIKEL 5 - DOOR DERDEN VERRICHTE DIENSTEN

In het algemeen zullen de door ons ingeschakelde externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die zij aan ons verlenen.

Sommige externe dienstverleners hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw registraties.

Met betrekking tot deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

U moet er rekening mee houden dat sommige aanbieders gevestigd kunnen zijn of faciliteiten kunnen hebben in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Indien u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een gateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze site verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Verkoop- en gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze site te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.

ARTIKEL 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet verloren gaan, onrechtmatig worden toegeëigend, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd.

COOKIES

Hier is een lijst van de cookies die wij gebruiken. Wij hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze al dan niet wilt toestaan.

Facebook Pixel, die ons in staat stelt om een record van uw activiteit op de site te zien wanneer u naar de site komt via het Facebook of Instagram platform.

Google Analytics-dienst voor het verzamelen van gegevens over de browser, geolocatie, taalvoorkeur van het publiek van de site.

_gat_gtag_UA_114791150_1, extra cookie van de Google Analytics-dienst voor het beheer van een weergave

_gat_gtag_UA_146931515_1, extra cookie van de Google Analytics-dienst voor het beheer van een weergave

gid, extra cookie van de Google Analytics-dienst voor selectieve gegevensverzameling

viewed_cookie_policy, cookie van de Weglot-vertaalplugin voor analyse en gegevensverzameling over het aantal bezochte vertaalde pagina's

weglot_allow_private, het koekje van de Weglot vertaalplugin voor geselecteerde taalvoorkeuren

ARTIKEL 7 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Als onze site wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij u producten kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Indien u: toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer op info@dcare.be of per post op :

Domintell SA

Privacy Standards Officer

Rue de la Maîtrise 9

1400 Nijvel

België

Dank u voor uw inschrijving!

Nieuws binnenkort in uw mailbox.